Historia

Oddział Psychiatryczny w Rzeszowie powstał w roku 1990 staraniem doktora Stanisława Rzeczyckiego przy wydatnej pomocy pani doktor Renaty Pokusa-rzeczyckiej oraz pierwszej Pielęgniarki Oddziałowej, pani Zofii Pacholewicz. Do roku 2008 funkcjonował pod nazwą Oddział Psychosomatyczno-Detoksacyjny i liczył 38 łóżek. W 2008 roku oddział został przemianowany na Oddział Psychiatryczny Ogólny. W 2009 roku zwiększono liczbę miejsc do 68 łóżek, na parterze i piętrze budynku E. W 2013 roku pomniejszono liczbę łóżek do 32 umiejscowionych na piętrze budynku. W 2014 roku zmieniono nazwę na Kliniczny Oddział Psychiatryczny Ogólny, a w 2015 roku na Klinikę Psychiatrii Ogólnej. Obecnie oddział liczy 32 łóżka.

Zadania

 • diagnostyka i leczenie chorób psychicznych, zaburzeń nastroju, zachowania i emocji,
 • świadczenie usług w formie konsultacji dla innych oddziałów KSW Nr 1, innych szpitali, z którymi KSW Nr1 ma zawarte stosowne umowy, policji (badanie osób zatrzymanych), zakładu karnego (badanie osób osadzonych),
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów uniwersytetu Rzeszowskiego kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów innych uczelni, w tym studentów kierunku psychologia,
 • prowadzenie staży dla lekarzy i psychologów,
 • prowadzenie specjalizacji psychiatrycznej dla lekarzy,
 • prowadzenie specjalizacji z psychologii klinicznej dla psychologów,
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim,
 • podnoszenie kwalifikacji i szkolenie personelu Kliniki


  Klinika pracuje całodobowo w systemie ostrego dyżuru.

Informacje dla pacjenta

 • wymagane skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza psychiatrę lub lekarza rodzinnego, ważne 14 dni od daty wystawienia,
 • Zespół Pogotowia Ratunkowego świadczy pomoc w przypadku nagłego zachorowania,
 • badanie pacjenta odbywa się w Izbie Przyjęć tutejszego szpitala,
 • o przyjęciu do szpitala decyduje lekarz dyżurny Kliniki Psychiatrii Ogólnej; pacjent może być przekierowany do innego szpitala psychiatrycznego w przypadku braku miejsc w tutejszej Klinice,
 • przy przyjęciu do Kliniki pacjentowi i jego rodzinie udzielane są informacje o specyfice Kliniki.
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie