Kontakt

Klinika Psychiatrii Ogólnej  
ul. Szopena 2
35-303 Rzeszów
budynek E, I piętro
 
adres e-mail: psychiatria@szpital.rzeszow.pl  
   
Sekretariat tel./fax 17 86 66 241
   
Kierownik Kliniki Psychiatrii Ogólnej tel. 17 86 66 230
Gabinet lekarski tel. 17 86 66 231
Pielęgniarka Oddziałowa tel. 17 86 66 238
Dyżurka pielęgniarska tel. 17 86 66 233
Gabinet psychologów tel. 17 86 66 235
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie