Kadra lekarska

 

Lekarz Kierujący Kliniką

dr n. med. Dariusz Mazurkiewicz

Lekarze:

lek. med. Renata Pokusa-Rzeczycka
specjalista psychiatra


lek. med. Agnieszka Rzeczkowska
specjalista psychiatra


lek. med. Magdalena Daraż-Wiśniewska
specjalista psychiatra


lek. med. Iwona Burdyszek-Wolska
psychiatra psychiatra


lek. med. Joanna Folcik


lek. med. Sylwia Piekut
  lek.med. Patrycja Obirek-Krupa
  lek.med. Jakub Ławiński
  lek.med. Agnieszka Pieniążek-Jędrys
  lek.med. Aleksandra Brożbar
  lek.med. Agnieszka Zagroba

Psycholodzy

mgr Beata Guzek
specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, psychoonkolog
mgr Monika Kobylarz
psycholog
mgr Katarzyna Czenczek
psycholog

Kadra pielęgniarska

mgr Jadwiga Augustyn
Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Psychiatrii Ogólnej
 
Obsada pielęgniarska złożona z 17 osób
 

Inni pracownicy

Sekretarka medyczna:
1 osoba
Instruktorzy terapii zajęciowej: 2 osoby
Pracownik socjalny:
1 osoba
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie