Kliniczny Oddział Psychiatryczny Ogólny

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie