Klinika Psychiatrii Ogólnej

ul. Szopena 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie