Klinika Otorynolaryngologii

   Kontakt
  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
  tel./fax: 17 866 63 61 - sekretariat
  tel.: 17 866 63 63 - dyżurka pielęgniarek
  Nr Id 690724114-010

 

Personel


Lekarze:

 • Kierownik Oddziału - dr n. med. Pogorzelski Andrzej
 • dr n. med. Szuber Krzysztof
 • dr n. med. Łukasik Sławomir
 • dr n. med. Domka Wojciech
 • lek. med. Gilek Konrad
 • lek. med. Kidacka Anna
 • lek. med. Augustyn Katarzyna
  specjalista audiologii i foniatrii
 • dr n. med. Kłebukowski Leszek
  specjalista laryngologii i laryngologii dziecięcej

 

Rezydenci:

 • lek. med. Pado Joanna
 • lek. med. Polak Marcin
 • lek. med. Szeliga Bogusława
 • lek. med. Warzykok-Bajda Sylwia

Pielęgniarka oddziałowa: Groch Józefa

 

Dietetyczka: Kłapkowska Agnieszka

 

Technik elektroradiologii:

 • Pacześniak Elżbieta
 • Zawiło Regina
 • Włodarczyk Barbara

Sekretarki:

 • Bator Dorota
 • Kruk Mariola
 • Paśko Małgorzata

Informacje o oddziale

Historia

 

15 grudnia 1951r. Ministerstwo Zdrowia skierowało lek. med. Stanisława Pytlewskiego, asystenta Kliniki Otolaryngologicznej w Poznaniu, do zorganizowania oddziału otolaryngologicznego w Rzeszowie i objęcia stanowiska ordynatora. Początkowo, ze względu na trudności lokalowe, utworzono wydzielone łóżka przy oddziale chirurgicznym, a samodzielny 21-łóżkowy powstał w marcu 1952 r. W okresie od 15.12.1953r. do 31.01.1954r., po odejściu  dr. Pytlewskiego, obowiązki ordynatora pełniła lek. med. Wacława Kuźniar.

 

W latach 1954-1974 ordynatorem oddziału był dr med. Piotr Czeladzin, adiunkt Kliniki Otolaryngologicznej AM w Poznaniu. Liczba łóżek w tym czasie wzrosła do 36, od 1955r. do 41, a od 1965r. do 51. W 1967r. oddział został przeniesiony do wyremontowanych pomieszczeń na I piętrze szpitala. W latach 1974-1999 oddziałem kierował  prof. dr hab. med. Andrzej Bętkowski, były asystent Kliniki Otolaryngologicznej Śląskiej AM w Katowicach, w latach 1967-1974 ordynator oddziału Otolaryngologicznego w Przemyślu. W latach 1978-1991 w oddziale otolaryngologicznym przekształconym początkowo w Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny, a od 1987r. w Klinikę Otolaryngologiczną odbywało się kształcenie studentów w ramach Instytutu Medycyny Klinicznej AM w Krakowie.

 

W 1999r. stanowisko ordynatora objął dr med. Krzysztof Szuber, wcześniej starszy asystent oddziału. Od 2001r. oddział mieści się w nowo wyremontowanych pomieszczeniach na III piętrze szpitala. W dniu 1 lipca 2014 Kierownikiem Oddziału został dr n. med. Andrzej Pogorzelski.

Stan obecny

Oddział Otolaryngologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie udziela profesjonalnych świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób uszu, nosa, gardła i krtani. W nowocześnie wyposażonym, niedawno wyremontowanym, 38-łóżkowym oddziale zabiegowym pracuje 8 lekarzy etatowych, 5 lekarzy rezydentów i 35 pielęgniarki oraz 3 techników audiometrii. Lekarze pełnią dyżury stacjonarne zapewniając ciągła opiekę chorym hospitalizowanym i udzielają pomocy w nagłych przypadkach chorym ambulatoryjnym. Rocznie hospitalizowanych jest około 3500 chorych (dorosłych i dzieci), u 2890 z nich wykonywane są zabiegi operacyjne w znieczuleniu ogólnym, w tym procedury chirurgii jednego dnia. Oddział posiada dostęp do 2 sal operacyjnych przez 5 dni w tygodniu. Nowocześnie wyposażona pracownia audiometryczna pozwala na przeprowadzenie obiektywnych badań słuchu i równowagi. Lekarze oddziału ściśle współpracują z Klinicznym Oddziałem Onkologicznym Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 konsultując 2 razy w tygodniu chorych ze schorzeniami onkologicznymi w trakcie uzupełniającego leczenia pooperacyjnego i następowej wieloletniej obserwacji. Oddział wspiera działania społecznej organizacji chorych, jakim jest Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych. W oddziale ma siedzibę Zarząd Podkarpackiego Oddziału Towarzystwa Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, który 5 razy w roku organizuje zebrania naukowo-szkoleniowe dla otolaryngologów z Podkarpacia. Oddział uczestniczy w ogólnopolskim programie badań przesiewowych narządu słuchu u noworodków jako ośrodek o II stopniu referencyjności. Do oddziału przyjmowani są pacjenci w trybie planowym i w stanach nagłych. Zakres operacji obejmuje: chirurgię ucha z uwzględnieniem zabiegów poprawiających słuch w przewlekłym ropnym zapaleniu ucha środkowego i otosklerozie, chirurgię nosa i zatok przynosowych z wykorzystaniem endoskopii, operacje jamy ustnej, gardła i krtani, w tym zabiegi mikrochirurgiczne krtani oraz zabiegi chirurgiczne szyi, w tym operacje tarczycy. W zakres zabiegów operacyjnych wchodzą operacje onkologiczne z zakresu głowy i szyi z wykorzystaniem technik rekonstrukcyjnych. Oddział oferuje ponad 40-letnie doświadczenie w chirurgii otolaryngologicznej z uwzględnieniem zabiegów onkologicznych, możliwie krótki czas hospitalizacji (procedury 1-dobowe) i możliwość nowoczesnej diagnostyki narządu słuchu i równowagi.

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo