Klinika Okulistyki

ul. Szopena 2
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie