Kontakt - Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2

e-mail:

NUMERY BEZPOŚREDNIE:


 Sekretariat Kliniki/ fax 17 86 66 341
  17 86 66 345
Kierownik Kliniki: 17 86 66 340
Gabinet lekarski:
17 86 66 342

17 86 66 382
Oddziałowa:
17 86 66 349
Dyżurka Położnych (III p): 17 86 66 344
Dyżurka Położnych (IV p): 17 86 66 343
Sala OIOM:
17 86 66 383
Poradnia Neonatologiczna: 17 86 66 388
Poradnia Laktacyjna: 17 86 66 388
  17 86 66 342
Poradnia Fizjoterapeutyczna: 17 86 66 388
Poradnia Neurologopedyczna: 17 86 66 388
BANK MLEKA KOBIECEGO: 17 86 66 348
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie