Bank Mleka Kobiecego

W grudniu 2018 roku został otwarty Bank Mleka Kobiecego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie.

Najlepszym pokarmem dla dziecka jest mleko własnej matki, czasem jednak u mam dzieci urodzonych przedwcześnie dochodzi do opóźnienia laktogenezy II i w pierwszych dobach życia dziecka nie ma pokarmu lub ilość pokarmu jest niewystarczająca dla potrzeb dziecka. Takim maluszkom, których nie możemy nakarmić pokarmem własnej mamy, podaje się mleko z Banku Mleka Kobiecego. Jest ono lepiej przyswajalne niż mleko modyfikowane, u wcześniaków i noworodków hipotroficznych zmniejsza ryzyko zachorowania na martwicze zapalenie jelit.

Skąd bierze się Mleko w Banku Mleka?

Mleko uzyskuje się od honorowych dawczyń mleka - matek, które produkują więcej mleka niż potrzebują ich własne dzieci.

Kto może zostać dawczynią?

Zdrowa, pełnoletnia kobieta, karmiąca własne dziecko piersią; która wyraziła zgodę  na przekazanie nadwyżek mleka na rzecz Banku Mleka.

Z kandydatką przeprowadzany jest wywiad medyczny, w którym pacjenta pytana jest o przebieg ciąży i porodu,  przebyte choroby, przyjmowane leki, styl życia, narażenia na związki toksyczne, stosowanie używek.

U każdej kandydatki pobierane są badania serologiczne krwi w celu wykluczenia chorób wirusowych. Pobierany jest również pokarm w celu oceny ewentualnej obecności bakterii.

Kandydatka informowana jest o konieczności dbania o higienę, sposobie odciągania i przechowywania pokarmu oraz używania sprzętu laktacyjnego i jego dezynfekcji.

Czy mleko z Banku Mleka jest bezpieczne?

Tak, mleko z Banku Mleka jest bezpieczne. Pozyskuje się je od zdrowych kobiet. Mleko jest poddawane procesowi pasteryzacji i przebadane na obecność bakterii.

Kto może być karmiony mlekiem z Banku Mleka?

  • noworodki lub niemowlęta, których Rodzice lub Prawni Opiekunowie wyrazili świadomą zgodę na podaż mleka z Banku Mleka Kobiecego
  • noworodki lub niemowlęta matek u których wystąpiły brak lub niedobór pokarmu oraz dzieci matek, u których występują przeciwwskazania do karmienia własnym pokarmem
  • noworodki przedwcześnie urodzone - minimalne żywienie troficzne, a w razie konieczności również ich dalsze żywienie, żywienie dzieci pozostających w stanie ciężkim
  • noworodki donoszone pozostające w stanie ciężkim
  • noworodki i niemowlęta przed i po operacji 
  • dzieci pozostające pod opieką hospicjum
  • w sytuacjach niedoboru pokarmu również noworodki zdrowe

Równocześnie z podażą mleka bankowego dzieciom pomagamy ich matkom w prawidłowej stymulacji laktacji oraz zapewniamy pomoc przy odciąganiu pokarmu.

Mleko z Banku Mleka Kobiecego jest podawane dzieciom wyłącznie w trakcie pobytu w oddziałach szpitalnych (intensywnej opieki, noworodkowym, chirurgicznym). Nie prowadzimy sprzedaży mleka dla osób indywidualnych.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie