Klinika Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną

35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2

tel. 17 86 66 341

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie