O Klinice

Rys historyczny:
 
 • Twórcą Oddziału Nefrologii i Dializoterapii był lek. med. Andrzej Małeski
 • Pierwszą dializę otrzewnową wykonano 1970 roku
 • Pierwszą hemodializę wykonano 1971 roku
 • W roku 1972 z Oddziału Wewnętrznego wyodrębniono Oddział Sztucznej Nerki, który wkrótce stał się samodzielnym oddziałem
 • Na początku Sztuczna Nerka dysponowała 3 stanowiskami dializacyjnymi i 12 łóżkami
 • W latach 1975-1990 Ordynator: lek. med. Andrzej Małeski, asystenci: lek. med. Anna Biłyk, lek. med. Anna Potoczna-Szczygieł         
 • W latach 1991-1992 Ordynator: lek. med. Anna Biłyk.
 • W latach 1992-2020 Kierownik Kliniki: Dr n. med. Wacław Bentkowski
 • W latach 2020-2021 po Kierownika Kliniki: lek. med. Małgorzata Borkowska
 • Od 1 stycznia 2022 r. Kierowniki Kliniki: dr n. med. Marzena Janas
 
Opis oddziału:
  
 • Aktualnie Oddział Nefrologii dysponuje 26 łóżkami.
 • Oddział Dializoterapii 26 stanowiskami dializacyjnymi.
 • Leczymy nerkozastępczo około 160-170 pacjentów, wykonując rocznie ponad 26 000 zabiegów hemodializ w IV zmianowym systemie.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie