Kontakt

Kliniczny Oddział Nefrologii
  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2  
     
  ORDYNATOR 17 86 66 210
 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

17 86 66 217
 

SEKRETARIAT MEDYCZNY

17 86 66 217
  DYŻURKA LEKARSKA 17 86 66 212, 219, 338
  DYŻURKA PIELĘGNIARSKA 17 86 66 213
  SALE DIALIZ 17 86 66 218, 211, 227
  POKÓJ TECHNIKÓW 17 86 66 216
  PORADNIA NEFROLOGICZNA 17 86 66 202
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie