Informacje dla Pacjentów

Kliniczny Oddział Nefrologii udziela świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu moczowego:
  • ostrego uszkodzenia nerek
  • przewlekłej choroby nerek
  • zakażeń układu moczowego
  • nefropatii przewlekłych i wtórnych
  • diagnostyki metabolicznych przyczyn kamicy nerkowej

Zapewniamy diagnostykę i leczenie pacjentom ze skierowaniem z zewnętrznych placówek ochrony zdrowia oraz chorym bez skierowania w stanie zagrożenia zdrowia i życia.
Po zakończeniu hospitalizacji pacjenci Kliniki Nefrologii mogą kontynuować leczenie/wykonywać badania kontrolne w warunkach ambulatoryjnych w przyszpitalnej poradni nefrologicznej.

W klinice Nefrologii odbywają się zajęcia z zakresu chorób wewnętrznych oraz nefrologii dla studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Od lutego 2022 roku kierownictwo kliniki czyni starania o włączenie do metod leczenia nerkozastępczego w Klinice dializoterapii otrzewnowej.


W Klinice Nefrologii oraz Przyszpitalnej Poradni Nefrologicznej realizowane są następujące programy lekowe:
  1. LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK (ICD-10  N 18)
  2. LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH   (ICD-10  N 25.8)- cynacalcet
  3. LECZENIE PARYKALCYTOLEM WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH (ICD-10  N 25.8)
  4. LECZENIE ATYPOWEGO ZESPOŁU HEMOLITYCZNO-MOCZNICOWEGO (aHUS) (ICD-10 D 59.3)- w trakcie kontraktowania
  5. LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK (ICD-10: Q61.2) - tolvaptan
Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów. Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie