O Klinice

Klinika jest jednostką referencyjną dla województwa podkarpackiego przyjmującą do leczenia ciężką patologię ciąży i żeńskich narządów płciowych.
Klinika jest siedzibą Konsultanta Wojewódzkiego ds. Ginekologii Onkologicznej.

Główne kierunki działania Kliniki Ginekologii i Położnictwa

1. Przypadki patologii ciąży
 • patologia płodu
 • patologia łożyska
 • porody przedwczesne
 • schorzenia ciężarnych wikłające przebieg ciąży

2. Onkologia ginekologiczna - leczenie operacyjne nowotworów narządów płciowych, w tym operacje oszczędzające u kobiet młodych- w raku szyjki macicy
 • w raku trzonu macicy
 • w raku jajnika
 • w raku jajowodu
 • w raku sromu

3. Ginekologia operacyjna, w tym operacje oszczędzające u kobiet pragnących zachować płodność
 • mięśniaki macicy
 • torbiele i guzy przydatków
 • operacje rekonstrukcyjne w wadach rozwojowych narządów płciowych


4. Zaburzenia statyki narządów płciowych z zaburzeniami trzymania moczu
 • schorzenia nawrotowe
 • zaburzenia u młodych kobiet
 • złożone zaburzenia


5. Zaawansowane zabiegi endoskopowe
 • histeroskopia operacyjna, w tym resekcje przegród macicy i mięśniaków
 • laparoskopia operacyjna, w tym operacje w niepłodności, guzach jajnika, mięśniakach macicy

Historia

Klinika ginekologii i położnictwa funkcjonuje w szpitalu o ponad 100-letniej tradycji. Od 50 lat jest wiodącym ośrodkiem operacyjnym w kraju, prowadzonym przez utytułowanych lekarzy i naukowców: profesora Andrzeja Skręta i jego poprzednika profesora Tadeusza Zaczka.

Baza

 • 3 nowoczesne sale operacyjne
 • 90 łóżek
 • nowoczesne instrumentarium zabiegowe
 • najnowszy sprzęt do diagnostyki płodu, w tym komputerowy aparat do EKG płodu
 • osobna sala porodów rodzinnych
 • telewizja kablowa dla pacjentek
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie