Klinika Ginekologii i Położnictwa  

35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2

tel. 17 86 66 351

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie