Izba Przyjęć


Kontakt

35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2Telefony:
  Rejestracja:
  17 86 66 101
  17 86 66 102
  17 86 66 023
   
  Kierownik: 17 86 66 103
  Kancelaria zapisów: 17 86 66 093
  Kancelaria zapisów: 17 86 66 105
  Gabinet lekarski: 17 86 66 104

Fax: 17 86 66 394

 

 • Kierownik: lek. med. Małgorzata Wojnicka-Stolarz
 • Ambulatorium:  lek. med.  Andrzej Filip
 • Pielęgniarka oddziałowa:  Zofia Zybura

 

Personel Izby Przyjęć posiada długoletnie doświadczenie w pracy z pacjentami - pierwszego i drugiego kontaktu, gwarantujemy intymność pacjentów, uśmiech i kwalifikacje na co dzień.

 

Osiągnięcia:

 • usprawnienie obsługi pacjentów,
 • reorganizacja systemu pracy personelu,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i personelu,
 • dobra informacja.

Przygotowanie pacjenta do pobytu w Uniwersyteckim Szpitalu Wojewódzkim im. F. Chopina w Rzeszowie.

Podstawowe wskazania, jakie należy zrealizować w cyklu przygotowań do pobytu w szpitalu. Należy mieć ze sobą:
 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. Skierowanie do szpitala.
 3. Posiadaną dokumentację medyczną, karty informacyjne z poprzednich pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych, itd.;
 4. Wykaz aktualnie przyjmowanych leków;
 5. Przybory toaletowe, ręcznik, piżamę i kapcie, szlafrok, bieliznę osobistą.

Przyjęcie pacjenta:
Pacjenci przyjmowani w trybie planowym
 1. Pacjent zgłaszający się do Izby Przyjęć podaje skierowanie do szpitala. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej są zobowiązani do przedstawienia Europejskiej Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ponadto pacjent powinien zabrać ze sobą do przyjęcia wyniki badań wykonanych podczas leczenia ambulatoryjnego, a także karty informacyjne z wcześniejszych hospitalizacji.
 2. Pacjent podaje dane osoby, której można udzielić informacji o jego pobycie w szpitalu i stanie zdrowia.
 3. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy potwierdza podpisem zgodę na hospitalizację oraz zgodę na udzielanie informacji o jego pobycie, stanie zdrowia i udostępnianie dokumentów lub oświadczenie o nieudzielaniu powyższych informacji.
 4. Osoba uprawniona dokonuje spisu rzeczy pacjenta – jeśli zostawia je w Depozycie Ubrań (W dni powszednie spisu dokonuje pracownik magazynu, w sobotę i niedzielę pracownik Izby Przyjęć)
 5. Pielęgniarka/Ratownik medyczny odprowadza/zawozi pacjenta na oddział wraz z historią choroby i przekazuje personelowi danego oddziału.

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie