W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie