Kontakt

Klinika Hematologii
ul. Szopena 2
35-055 Rzeszów

tel.: 17 86 66 609 - Sekretariat
tel.: 17 86 66 608 - FAX
tel.: 17 86 66 136 - Gabinet Lekarski p. 2
tel.: 17 86 66 641 - Gabinet Lekarski p. 3
tel.: 17 86 66 639 – Pracownie  Diagnostyczne- biuro
tel.: 17 86 66 134 - Pracownia Cytometrii Przepływowej
tel.: 17 86 66 642 – Pracownia Cytogenetyki i Cytologii
tel.: 17 86 66 445 – Pracownia Biologii Molekularnej
tel.: 17 86 66 390 - Odcinek Dzienny
tel.: 17 86 66 137 - Gabinet Zabiegowy

e-mail: hematologia@szpital.rzeszow.pl
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie