Historia

Oddział Chorób Wewnętrznych istniał w różnym kształcie niemal od początku działalności szpitala tj. od 1832 roku. Kształt zbliżony do obecnego przyjął w 1950 roku. W 1972 r. z jego struktury wyodrębniono Oddział Dializoterapii i Nefrologii, a w roku 2004 Oddział Hematologii. W styczniu 2013 roku dokonano zmiany profilu leczniczego i nazwy na Oddział Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych. Natomiast w marcu 2015 r. na Klinikę Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych.

Lekarze kierujący Oddziałem od 1950 roku:

 • Dr Michał Paściak 1950 – 1954
 • Dr Stanisław Jarosiński 1954 – 1955
 • Dr med. Tadeusz Kutryka 1955 – 1964
 • Dr hab. med. Zbigniew Osterczy 1964 – 1975
 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szmigiel 1975 – 1988
 • Dr n. med. Zbigniew Kluz 1988 – 1995
 • Dr Jadwiga Wasiewicz - Lewicka 1995 - 1996
 • Dr Irena Pikor-Daraż 1996 – 1997
 • *Dr hab. n. med. Andrzej Pluta 1997 – 2004
 • Dr Marian Słomba 2004-2012
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski od 10.2012 – 11.2020
 • Dr n. med. Robert Staroń - 12.2020

* Dr hab. n. med. Andrzej Pluta - w latach 1990-1996 konsultant chorób wewnętrznych i hematologii, a następnie Profesor Kliniki Hematologii Uniwersytetu w Umtacie (RPA). W latach 1997-2004 Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i założyciel pierwszego na Podkarpaciu Oddziału Hematologii. Za utworzenie i wzorowe kierowanie ww. Odziałem został uhonorowany Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.


Baza

Klinika dysponuje 43 łóżkami. W skład Kliniki wchodzą:

1. Klinika Gastroenterologii i Hepatologii - 30 łóżek

2. Pododdział Chorób Wewnętrznych w tym:

a) Sala intensywnego nadzoru internistycznego - 8 łóżek

b) Pozostałe schorzenia internistyczne - 5 łóżek

3. Pracownia Endosonograficzna

4. Pracowania Cholangiopankreatografii Wstecznej

5. Pracownia Ultrasonograficzna

Klinika ściśle współpracuje z Centralną Pracownią Endoskopową, w której wykonywane są badania i zabiegi w obrębie górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie