Klinika Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie