KLINIKA CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina

Adres: 35-303 Rzeszów, ul. Szopena 2

Budynek główny, III piętro

Kontakt

e-mail: chirszcz@szpital.rzeszow.pl
fax: 17 86 66 261


Telefony:
Sekretariat: 17 86 66 261
Kierownik Kliniki: 17 86 66 260
Pokój lekarski: 17 86 66 262
Pielęgniarka Oddziałowa: 17 86 66 266
Kierownik Bloku Operacyjnego: 17 86 66 264
Dyżurka Pielęgniarek: 17 86 66 263
Przychodnia Przyszpitalna (Poradnia): 17 86 66 205


Struktura organizacyjna

 • Oddział (liczy 17 łóżek i sale opatrunkowe)
 • Blok Operacyjny
 • Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej

 

Personel Kliniki

 
Kierownik Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej:

 • Prof. nadzw. UR dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski

 

Specjaliści chirurgii szczękowo-twarzowej:
 • dr n. med. Robert Brodowski
 • dr n. med. Joanna Wojnar
 • lekarz stom. Marta Mucha
 • lekarz stom. Paweł Pakla
 • lekarz stom. Mateusz Dymek

Rezydenci z chirurgii szczękowo-twarzowej:
 • lekarz stom. Tomasz Piskadło
 • lekarz stom. Marcin Kaleta
 • lekarz stom. Piotr Haberko
 • lekarz stom. Katarzyna Witek
 • lekarz stom. Michał Doroż
 • lekarz stom. Przemysław Wajda

Rezydenci z chirurgii stomatologicznej
 • lekarz stom. Joanna Kamińska
 • lekarz stom. Katarzyna Jagoda Tymuła
 • lekarz stom. Dominika Adamska
 • lekarz stom. Katarzyna Górowska


Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki:
 • mgr piel. spec. piel. chirurgicznego Małgorzata Migut


Pielęgniarki Kliniki:
 • Piel. lic. Barbara Niżnik
 • Piel. lic. Anna Biały
 • Piel. dypl. Ksawera Cieśla
 • Mgr piel. Halina Dymacz
 • Mgr piel. Ewa Chmura
 • Mgr piel. Małgorzata Chodorowska
 • Piel. lic. Agata Fronczyk
 • Piel. dypl. Mirosława Kotula
 • Piel. lic. Beata Sowa
 • Piel. lic. Bożena Szczepańska
 • Piel. lic. Małgorzata Tomaszek
 • Piel. lic. Dorota Wilusz
 • Piel. lic. Blanka Lenard
 • Piel. lic. Mariola Szybist

Sekretariat:
 • mgr Natalia Dryja

Kierownik Zespól Bloku Operacyjnego:
 • Piel. spec. Mgr Agnieszka Miąsik:
 • Piel. spec. mgr Grzegorz Menet (również ratownik medyczny)
 • Mgr piel Anna Bartuś
 • Piel. spec. Bożena Baran
 • Piel. dypl. Urszula Popowczak
 • Piel. lic. Jolanta Domka
 • Piel. lic. Elżbieta Ilczuk

Personel pielęgniarski (Przykliniczna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej):
 • Piel. lic. Magdalena Ferenc

Sekretarka medyczna (Przykliniczna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej):
 • mgr Urszula Wiśniowska

Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego jest jedynym tego typu oddziałem na terenie Podkarpacia, który zajmuje się kompleksowo leczeniem schorzeń czaszki twarzowej, twarzy, jamy ustnej i chorobami układu stomatognatycznego.

W skład Oddziału wchodzi część łóżkowa z  20 łóżkami, dla potrzeb całodobowej  hospitalizacji chorych, Blok Operacyjny i Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej  zajmująca się leczeniem pacjentów w trybie ambulatoryjnym.

Rocznie w Oddziale wykonywanych jest około 1000 zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii jamy ustnej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Zakres leczenia w Oddziale obejmuje traumatologię czaszki twarzowej, choroby nowotworowe jamy ustnej i szczęki, choroby zatok szczękowych, stany zapalne  tkanek okołoszczękowych i szyi, wady wrodzone  i nabyte czaszki twarzowej, ponadto w oddziale wykonuje się zabiegi rekonstrukcyjne po usunięciu nowotworów twarzy, jamy ustnej i szczęk.

Działalność dydaktyczna

Szkolenie przeddyplomowe:

 • wykłady, ćwiczenia kliniczne i zajęcia praktyczne dla studentów Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku lekarskim, ratownictwa medycznego, położnictwa, dietetyki, zdrowia publicznego.
 • prowadzenie zajęć praktycznych dla słuchaczy Studium Medycznego w Rzeszowie, – prowadzenie praktyk wakacyjnych studentów kierunków medycznych innych uniwersytetów medycznych w Polsce.

Szkolenia podyplomowe:

 • prowadzenie staży podyplomowych
 • akredytacja specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej – 8 miejsc
 • akredytacja specjalizacji z chirurgii stomatologicznej – 5 miejsc
 • akredytacja do prowadzenia staży cząstkowych z chirurgii szczękowo-twarzowej i chirurgii stomatologicznej dla lekarzy specjalizujących się w różnych specjalizacjach medycznych
 • zebrania naukowe i seminaria dla lekarzy w trakcie specjalizacji
 • organizacja i udział w wykładach i seminariach organizowanych dla towarzystw naukowych i zawodowych: PTS, PTChSzT, PTL, PTP, PTPAiIO
 • organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych

Działalność medyczno-usługowa:

 • Diagnostyka i leczenie chorób obejmujących patologię w zakresie części twarzowej czaszki, twarzy i jamy ustnej.
 • Operacyjne leczenie nowotworów złośliwych twarzy, szczęk i jamy ustnej z wykorzystaniem współczesnych metod rekonstrukcyjnych
 • Wielospecjalistyczne leczenie wad twarzowo-szczękowo-zgryzowych
 • Operacje i zabiegi chirurgiczne u chorych obciążonych schorzeniami ogólnoustrojowymi.
 • Leczenie chirurgiczne chorych ze współistniejącymi zaburzeniami krzepnięcia

Współpraca z innymi jednostkami:

 • Z oddziałami, poradniami i zakładami Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1
 • Kliniką Neurochirurgii i Kliniką Ortopedii i Traumatologii Dorosłych i Dzieci Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Królowej Jadwigi w Rzeszowie.
 • Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie
 • Klinikami Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w CM UJ w Krakowie oraz Uniwersytetami w Lublinie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie.
 • Przyrodniczo-Medycznym Centrum Innowacji Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Katedrami i Zakładami Uniwersytetu Rzeszowskiego

Notatka historyczna:
Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. F. Chopina w Rzeszowie w obecnym kształcie jest wynikiem ewolucyjnych przeobrażeń i przekształceń, które odbywały się w Regionie Podkarpacia ale także w Polsce po II wojnie światowej. Chirurgia szczękowo-twarzowa to specjalność, która korzeniami związana jest z chirurgią stomatologiczną, a różnica polega na zakresie wykonywanych operacji..Chirurgia stomatologiczna pozostała chirurgią ambulatoryjną.

Pionierską działalność w zakresie chirurgii stomatologicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie rozpoczęła dr n. med. Jadwiga Wizimirska, która dzięki zaangażowaniu i determinacji stworzyła podstawy dla obecnych działań, początkowo jako chirurgia stomatologiczna działająca na zasadach pododdziału. Samodzielny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej powstał decyzją ówczesnej Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Rzeszowie w 1991 roku a pierwsi chorzy byli hospitalizowani w wiosną 1992 roku.

W klinice oprócz działalności usługowo-leczniczej, którą w miarę upływu lat poszerzano w zakresie diagnostyki i wprowadzania coraz to nowych, metod chirurgicznego leczenia prowadzi też działalność naukowo-badawczą. Bazując na doświadczeniu i materiale kliniki powstała 1 praca habilitacyjna, opracowano i obroniono 6 prac doktorskich. W przygotowaniu jest kolejna praca habilitacyjna i 4 otwarte przewody doktorskie. Dorobek naukowy kliniki stanowi 246 publikacji ogłoszonych w polskim i zagranicznym piśmiennictwie naukowym. Lekarze zatrudnieni w klinice uczestniczą w konferencjach i zjazdach naukowych. Wprowadzenie nowych metod leczenia możliwe jest dzięki szkoleniom, które w części odbywają się jako granty zagraniczne lub finansowane ze środków osobistych przez szkolących się lekarzy. Personel lekarsko-pielęgniarski bierze udział w akcjach profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej. W klinice prowadzony jest i nadzorowany przez pielęgniarkę oddziałową „Kącik promocji zdrowia”. Pracownicy uczestniczą w akcji „Tydzień Profilaktyki Raka Jamy Ustnej”, który od kilku lat odbywa się w trzecim tygodniu września.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie