Rzecznik prasowy

Andrzej Sroka

@: rzecznikszpital.rzeszow.pl
t.: +48 539 671 751
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie