Rewident zakładowy, Stanowisko ds. OC oraz Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr inż. Helena Miąsik

Rewident zakładowy, Stanowisko ds. OC, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - stanowiska samodzielne - działają na podstawie Regulaminu Organizacji Szpitala.

 


Kontakt

telefon: 17 86 66 027

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie