Karta MZ/N-1a

Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego MZ/N-1a jest podstawowym i jedynym źródłem danych o zachorowalności na nowotwory złośliwe. Na podstawie zabranych danych opracowywana jest analiza zachorowalności, umieralności i przeżyć, więc niezwykle ważne jest, aby przekazywana w nich informacja była pełna i rzetelna. Aby ułatwić Państwu wypełnianie zgłoszeń, poniżej zamieszczamy instrukcję wypełniania karty MZ/N-1a i zasady przekazywania kart.

MZ/N-1a - instrukcja wypełniania

Opis poszczególnych pól:

Więcej: MZ/N-1a - instrukcja wypełniania


MZ/N-1a - zasady przekazywania zgłoszeń

Kartę MZ/N-1a należy wypełnić dla pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem nowotworu złośliwego (C00-D09 oraz D37-D48) w przypadku choroby zasadniczej lub współistniejącej, a także w przypadku zgonu.


Kartę należy wystawić nie tylko przy pierwszym, ale przy każdym kolejnym kontakcie z pacjentem.


Kartę należy wysłać po uprzednim wpisaniu wyniku his-pat. Jeśli pacjent nie miał pobranego materiału do badania kartę należy wypełnić, ze wskazaniem innych podstaw rozpoznania nowotworu.


Wystawienie i wysłanie karty powinno być odnotowane w historii pacjenta.


Wypełnione karty należy przesłać do 15-go każdego miesiąca listem poleconym na adres:

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina

Podkarpackie Centrum Onkologii

Zakład Epidemiologii i Podkarpacki Rejestr Nowotworów

35-055 Rzeszów, ul. Chopina 2

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie