Definicje i metody obliczeń

W publikacjach prezentowane są dane o zachorowaniach i umieralności z powodu nowotworów złośliwych. W celu wyczerpującego przedstawienia analizowanych zagadnień, użyto pojęć określających: wartości bezwzględne, wskaźniki struktury, surowe wskaźniki zachorowalności (umieralności), standaryzowane wskaźniki zachorowalności (umieralności), ryzyko skumulowane zachorowania (zgonu) oraz przeżycie względne.

Więcej: Definicje i metody obliczeń


Publikacje Podkarpackiego Rejestru Nowotworów

Podkarpacki Rejestr Nowotworów jest rejestrem populacyjnym i obejmuje zakresem swojego działania całe województwo podkarpackie. Celem jego działania jest zbieranie zgłoszeń zachorowań na nowotwory złośliwe. Dane o zachorowaniach w powiązaniu z danymi o zgonach są podstawą do przedstawienia stopnia zagrożenia nowotworami złośliwymi w województwie. Równocześnie wieloletni obraz tego problemu zdrowotnego otrzymywany z danych rejestru może służyć do opracowywania prognoz zachorowań i zgonów, określania potrzeb rozwoju lecznictwa onkologicznego, oszacowania kosztów leczenia, oceny efektywności rozpoznawania i leczenia nowotworów złośliwych a także oceny skuteczności wprowadzenia programu walki z nowotworami.

 


A.Patro, K.Kozioł, dr n. med. J. Ławiński. Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 2019 roku

A. Patro, K. Kozioł, M. Wiater MBA. Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 2018 roku.
A. Patro, K. Kozioł, T. Pióro. Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 2017 roku.
M. Grądalska-Lampart, A. Radziszewska, A. Patro, U. Wojciechowska. Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 2016 roku.

M. Grądalska-Lampart, A. Radziszewska, A. Patro, we współpracy: prof. zw. dr hab. n. med. Adam Reich, dr hab. n. med. prof. UR Bożenna Karczmarek Borowska, dr hab. n. med. Bogumił Lewandowski, dr n. med. Robert Brodowski, dr n. med. Ewa Kaznowska, dr n. med. Tomasz Kluz Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 2015 roku.

M. Grądalska-Lampart,  A. Radziszewska, A. Patro, M.Machaczka: Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 2014 roku

M. Grądalska-Lampart,  A. Radziszewska, A. Patro, K. Kozioł, J. Gawełko: Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 2013 roku

M. Grądalska-Lampart, A. Patro, A. Radziszewska, J. Gawełko: Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 2012 roku

M. Grądalska-Lampart, A. Patro, A. Radziszewska, J. Gawełko: Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 2011 roku

M. Grądalska-Lampart, A. Patro, A. Radziszewska, J. Gawełko: Nowotwory złośliwe w województwie podkarpackim w 2010 roku

J. Jagiełło-Kotwica, H. Zięba: Nowotwory złośliwe w woj. podkarpackim w 2009 roku
J.Kwolek: Katalog nowotworów województwa podkarpackiego 1999-2007

J.Jagiełło-Kotwica, J.Kwolek, H.Zięba: Nowotwory złośliwe w woj. podkarpackim w 2007 roku

 

J.Jagiełło-Kotwica, J.Kwolek, H.Zięba: Nowotwory złośliwe w woj. podkarpackim w 2008 roku

 

J.Kwolek: Nowotwory złośliwe w populacji młodych w województwie podkarpackim w latach 1999-2006 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie