Definicje i metody obliczeń

W Katalogu prezentowane są dane o zachorowaniach i umieralności z powodu nowotworów złośliwych. W celu wyczerpującego przedstawienia analizowanych zagadnień, użyto pojęć określających: wartości bezwzględne, wskaźniki struktury, surowe wskaźniki zachorowalności (umieralności), standaryzowane wskaźniki zachorowalności (umieralności) oraz ryzyko skumulowane zachorowania (zgonu).

Więcej: Definicje i metody obliczeń


Katalog nowotworów województwa podkarpackiego 1999-2019

Ogółem nowotwory złośliwe (C00-D09)
Ogółem bez nowotworów złośliwych skóry (C00-D09 bez C44)
Warga, jama ustna i gardło (C00-C14)
Warga (C00)
Język (C01-C02)
Dno jamy ustnej (C04)
Ślinianka przyuszna (C07)
Migdałek (C09)
Gardło (C10, C11, C13)
Narządy trawienne (C15-C26)
Przełyk (C15)
Żołądek (C16)
Jelito grube (C18-C21)
Okrężnica (C18)
Zgięcie esiczo-odbytnicze (C19)
Odbytnica (C20)
Odbyt i kanał odbytu (C21)
Wątroba i przewody żółciowe wewnątrzwątrobowe (C22)
Pęcherzyk żółciowy (C23)
Inne i nieokreślone części dróg żółciowych (C24)
Trzustka (C25)
Narządy oddechowe i klatki piersiowej (C30-C39)
Krtań (C32)
Oskrzela i płuco (C34)
Klatka piersiowa (C37-C39)
Kości i chrząstka stawowa (C40-C41)
Czerniak skóry (C43)
Inne złośliwe skóry (C44)
Międzybłonek i tkanka miękka (C45-C49)
Tkanka łączna i inne tkanki miękkie (C49)
Sutek (C50)
Żeńskie narządy płciowe (C51-C58)
Srom (C51)
Szyjka macicy (C53)
Trzon macicy (C54)
Nieokreślona część macicy (C55)
Jajnik (C56)
Inne i nieokreślone żeńskie narządy płciowe (C57)
Męskie narządy płciowe (C60-C63)
Prącie (C60)
Gruczoł krokowy (C61)
Jądra (C62)
Układ moczowy (C64-C68)
Nerka za wyjątkiem miedniczki nerkowej (C64)
Pęcherz moczowy (C67)
Oko, mózg i inne części centralnego układu nerwowego (C69-C72)
Mózg (C71)
Tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego (C73-C75)
Tarczyca (C73)
Tkanka limfatyczna, krwiotwórcza i tkanki pokrewne (C81-C96)
Choroba Hodgkina (C81)
Chłoniaki nieziarnicze (C82-C85)
Chłoniaki nieziarnicze rozlane (C83)
Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych (C90)
Białaczki (C91-C95)
Białaczka limfatyczna (C91)
Białaczka szpikowa (C92)
In situ (D00-D09)
Rak in situ sutka (D05)
Rak in situ szyjki macicy (D06)

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie