Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych (Szpitalnych)

   Kontakt
  Telefon: 17 86 66 076
  Fax: 17 86 66 074

 

Skład zespołu:

 • lek. med. Jolanta Kluz-Zawadzka – przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Specjalista ds. epidemiologii, Specjalista chorób zakaźnych.
 • mgr Anna Kozieł – Specjalista mikrobiolog, diagnosta laboratoryjny.
 • mgr Edyta Czechowicz-Papciak – Specjalista ds. epidemiologii.
 • mgr Natalia Głogowska – Specjalista ds. epidemiologii.

Zadania Zespołu:

 • opracowywanie rocznych programów zapobiegania i kontroli zakażeń szpitalnych oraz nadzór nad jego realizacją,
 • identyfikacja i kontrola ognisk epidemicznych , określanie czynników ryzyka zakażeń,
 • monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych,
 • sporządzenie i przekazywanie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala,
 • podejmowanie doraźnych decyzji dotyczących postępowania z zakażonymi pacjentami i innych problemów związanych z zakażeniami szpitalnymi,
 • edukacja  pracowników w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń,
 • współpraca i nadzór firm świadczących usługi zewnętrzne: kompleksowego utrzymania czystości oraz prania bielizny szpitalnej,
 • współpraca  z zespołami na terenie Szpitala, ordynatorami i kierownikami wszystkich komórek organizacyjnych w celu podnoszenia standardów opieki nad chorym i kontroli zakażeń szpitalnych,
 • przedstawianie Dyrektorowi i Komitetowi Kontroli Zakażeń Zakładowych raportów dotyczących realizacji przyjętego programu, rezultatów kontroli i wniosków.

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie