Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Dydaktyki Klinicznej

   Kontakt
 

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Dydaktyki Klinicznej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
budynek „J”

  e-mail: kadry@szpital.rzeszow.pl
fax: 17 86 66 656

Telefony:
17 86 66 006 - Kierownik
17 86 66 053 - Zastępca Kierownika
17 86 66 080 - Zastępca Kierownika
17 86 66 083 - Stanowisko ds. dyscypliny pracy
17 86 66 053 - Stanowisko ds. ewidencji i statystyki
   
  Kierownik
 
 • Anna Czop - Kierownik Działu, tel. 17 86 66 006, a.czopszpital.rzeszow.pl
   
Pracownicy
 
 • Monika Bijoś - Z-ca kierownika
 
 • Jacek Habaj - Z-ca kierownika
 
 • Maria Bal - Starszy inspektor
 
 • Teresa Żmuda - Starszy inspektor
 
 • Agnieszka Bundyra - straszy referent
 
 • Karolina Kordas - Referent
 
 • Oliwia Mycek - Referent
 
 • Grzegorz Strączkowski - Referent
   
 Informacje o Dziale

Godziny pracy: w dni powszednie od godz. 07.30 do godz. 15.05

Zadania Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Dydaktyki Klinicznej

Podstawę zakresu działania Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Dydaktyki Klinicznej stanowi całokształt spraw związanych z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia, prowadzeniem akt osobowych, ewidencją czasu pracy i rozwiązaniem umów o pracę pracowników zatrudnionych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Dział prowadzi ponadto sprawy i formalności związane z:

 • Umowami cywilnoprawnymi.
 • Stażem podyplomowym lekarzy – współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Okręgową Izbą Lekarską.
 • Umowami rezydenckimi – współpraca z Ministerstwem Zdrowia.
 • Praktykami studenckimi.
 • Stażami kierunkowymi do specjalizacji – współpraca z jednostkami zewnętrznymi.
 • Umowami o wolontariat.
 • Stażami refundowanymi przez Powiatowe Urzędy Pracy.
 • Emeryturami/rentami pracowników.
 • Delegacjami – wyjazdami pracowników na staże, kursy, konferencje, zjazdy i tp.
 • Przygotowywaniem akt osobowych do archiwizacji – współpraca z Archiwum Szpitala.
 • Przygotowywaniem dokumentacji dla byłych pracowników Szpitala z wykorzystaniem archiwalnych akt osobowych.
 • Statystyką wewnętrzną oraz statystyką na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Zdrowia.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie