Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Dydaktyki Klinicznej

   Kontakt
 

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Dydaktyki Klinicznej
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
budynek „J”

   
  Kierownik
 
  • Anna Czop - Kierownik Działu, tel. 17 866 60 06, a.czopszpital.rzeszow.pl
   
Pracownicy
 
  • Monika Bijoś - Z-ca kierownika
 
  • Jacek Habaj - Z-ca kierownika
 
  • Maria Bal - Starszy inspektor
 
  • Teresa Żmuda - Starszy inspektor
 
  • Adrian Wróbel - Specjalista
 
  • Karolina Błażej - Referent
 
  • Agnieszka Bundyra - Referent
   
 Informacje o Dziale
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Dydaktyki Klinicznej zajmuje się obsługa kadrową pracowników Szpitala.

powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo