Dział Zaopatrzenia

   Kontakt
   
 

35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2 
budynek „J”, pok. nr 5

  fax 17 86 66 061
   e-mail: zaopatrzenie@szpital.rzeszow.pl

 

   Kierownik

  • Kierownik: mgr Sylwia Kowal, tel. 17 86 66 060, e-mail: s.kowal@szpital.rzeszow.pl
  • z-ca kierownika: mgr Sabina Kruk-Piersiak, tel. 17 86 66 500, e-mail: s.kruk@szpital.rzeszow.pl

 

   Telefony  
  Specjalista ds. zaopatrzenia
17 86 66 061
  Specjalista ds. zaopatrzenia 17 86 66 062
  Specjalista ds. zaopatrzenia (magazyn sanitarny, gospodarczy) 17 86 66 064
  Specjalista ds. zaopatrzenia (magazyn techniczny)
17 86 66 065
  Specjalista ds. zaopatrzenia (magazyn żywnościowy)
17 86 66 063
  Magazyn (Podkarpackie Centrum Chorób Płuc)
17 86 11 421 wew. 395

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie