Dział Zamówień Publicznych

   Kontakt
  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2,
budynek „J”, pok. nr 9
  tel.: 17 866 60 96
  fax :17 866 60 97
  e-mail:  dzpszpital.rzeszow.pl
  http://www.bip.szpital.rzeszow.pl/
 
  Czas pracy Działu:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:05

 

      p. o. Kierownika Działu Zamówień Publicznych

  • mgr Ewelina Szymańska


      Pracownicy:

  • inż. Józef Berkowicz
  • mgr Marzena Chmura
  • mgr Monika Szpyrka
  • mgr inż. Justyna Walka

Informacje o Dziale:

Podstawowym celem działania Działu Zamówień Publicznych jest zawieranie umów odpłatnych pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, po przeprowadzeniu stosownych postępowań wszczynanych w drodze publicznych ogłoszeń o zamówieniach lub przesłaniu zaproszeń do składania ofert, albo przesłaniu zaproszeń do negocjacji - zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie