Dział Techniczno-Eksploatacyjny

   Kontakt
  e-mail: dte@szpital.rzeszow.pl
e-mail: techniczny@pcchp.pl

Kierownik Działu: 17 86 66 045
  Zastępca Kierownika Działu: 17 86 66 008
  Pracownia elektryków: 17 86 66 031
  Starszy mistrz ds. energetycznych 17 86 66 380
  Konserwator elektryk: 17 86 66 035
  Konserwator elektryk: 17 86 66 022
  Konserwator wod-kan: 17 86 66 036
  Konserwator gazy medyczne: 17 86 66 037
  Starszy inspektor ds. rozliczeń materiałowych: 17 86 66 030

Kierownik

  • inż. Ewa Nowotnik, tel. 17 86 66 045, e-mail: technicznypchp.pl

Zastępca Kierownika:
  • Eugeniusz Kobylarz, tel. 17 86 66 008, e-mail: dte@szpital.rzeszow.pl

Informacje dla petentów

Godziny pracy: dyżury całodobowe.

Zadania Działu:

  • Zapewnienie sprawności urządzeń całej infrastruktury i aparatury poprzez sprawne serwisowanie.
  • Podnoszenie standardu warunków lokalowych dla pacjentów oraz warunków technicznych dla personelu świadczącego usługi medyczne.
  • Dostosowanie obiektów szpitalnych łóżkowych oraz obiektów logistycznych do wymogów sanitarnych, ogólnobudowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Realizowanie zadań poprzez:

  • rzetelne przeprowadzanie konserwacji i remontów w celu zapewnienia sprawności urządzeń jak i dostosowawczych medii, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo i jakość usług medycznych.
  • stosowanie najlepszych rozwiązań technicznych i metod, które zapewniają największy stopień bez awaryjności i bezpieczeństwa pacjenta.
  • ocenę wykonanych usług serwisowych urządzeń
  • dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ( DZ.U. Nr 74 poz.336 z 1992r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002r.)oraz podnoszenie standardów usług hotelowych zgodnie z sugestiami pacjentów.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie