Naczelna Pielegniarka

Naczelna Pielęgniarka - mgr Elżbieta Mianowska

 

  • Naczelna Pielęgniarka sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą podległego personelu działalności podstawowej, współpracując w tym zakresie z Kierownikami Klinik i Kierownikami innych komórek organizacyjnych.

Kontakt

  Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
budynek „J”
     
  Telefony:  
     
  Naczelna Pielęgniarka 17 86 66 004
  Sekretariat 17 86 66 077
     
  Fax: 17 86 66 078
     
  Email:  
  Naczelna Pielęgniarka e.mianowskaszpital.rzeszow.pl

Personel

Naczelnej Pielęgniarce podlegają bezpośrednio:

 

  • Pielęgniarki/Położne Oddziałowe
  • Pielęgniarki Koordynujące
  • Pielęgniarka ds. Promocji Zdrowia
  • Kierownicy Bloków Operacyjnych
  • Główny Dietetyk Szpitala
  • Kierownik Centralnej Sterylizatorni
  • Starszy referent

Informacje dla petentów

Godziny pracy: w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:05
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie