Dział Inwestycji

   Kontakt
   
 

Dział Inwestycji

ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów
budynek „J”, pok. nr 21

 

e-mail: diszpital.rzeszow.pl

 


Kierownik

  • inż. Dorota Kuczma, tel. 17 86 66 040, diszpital.rzeszow.p
    p. o. kierownika Działu Inwetycji

Pracownicy

  • Inż. Andrzej Jabłczyński – Główny Specjalista
  • Inż. Marta Płodzień – Starszy Specjalista
  • Ryszard Sawicki – Inspektor Nadzoru

Telefony


   Telefony  
     
  Kierownik 17 86 66 040
  Inspektor ds. budowlanych 17 86 66 039
  Inspektor ds. budowlanych 17 86 66 041
  Inspektor ds. sanitarnych 17 86 66 042
  fax 17 86 66 044
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie