Dział ekonomiczno-finansowy

   Kontakt
 

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2
budynek „C”


Kierownik

  • Dorota Czyż - Główna księgowa, tel. 17 86 66 005, e-mail: d.czyzszpital.rzeszow.pl

Telefony

   Główna Księgowa 17 86 66 005
  Zastępca Gł. Księgowej 17 86 66 018
  Sekcja płac 17 86 66 010
  Kasa 17 86 66 011
  Likwidatura 17 86 66 012
  Rozrachunki 17 86 66 013
  Sekcja materiałowa 17 86 66 014
  Ksiegowość 17 86 66 015
  Sekcja płac 17 86 66 016
  Sekcja płac 17 86 66 601
  Sekcja kosztów 17 86 66 017
  Księgowość syntetyczna 17 86 66 018
  Sekcja inwentarzowa 17 86 66 019
  Sekcja socjalna 17 86 66 082
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie