Dział Informatyki

Kontakt
  Dział Informatyki
  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina
  35-055 Rzeszów, ul. Szopena 2, bud. J, pok. nr 1
   
Telefony
  17 866 60 90 - Kierownik
  17 866 60 89,91,92 - Informatycy
   
 


Główne zadania

Dział Informatyki realizuje zadania w zakresie nadzorowania i utrzymania w ruchu ciągłym infrastruktury informatycznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

Do głównych zadań należy m.in.:

  • zarządzanie i administrowanie infrastrukturą informatyczną Szpitala
  • rozbudowa oraz utrzymanie sieci teleinformatycznych
  • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych
  • wsparcie informatyczne użytkowników i rozwiązywanie problemów związanych z użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz oprogramowania funkcjonującego w Szpitalu
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie