Dział Aparatury Medycznej

Kontakt
ul. Szopena 2, 35 - 055 Rzeszów, Budynek "AP+P"
Fax: 17 86 66 051
e-mail: sam@szpital.rzeszow.pl
  Telefony:
17 86 66 050 - Kierownik 17 86 66 051 - Pracownicy
17 86 66 052 - Pracownicy

Kierownik

  • Andrzej Skoczylas

Pracownicy

  • Mariusz Boruta
  • Adam Józefczyk
  • Urszula Kuś
  • Tomasz Zięba

Informacje dla petentów

Godziny pracy: w dni powszednie od godz. 7.30 do godz. 15.05
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie