p. o. Z-ca Dyr. ds. Klinicznych i Lecznictwa  - dr hab. n. med. Krzysztof Gutkowski, prof. UR
powered by Edito CMS Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie projekt i realizacja: ideo