Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
mgr inż. Damian Brud, MBA
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie