Główny księgowy
mgr inż. Dorota Czyż
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie