Dyrektor
dr n. med. Janusz Ławiński

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina w Rzeszowie